SBE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN 2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

 SBE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ  BAŞVURU TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018 – 2019 Bahar Dönemi için aşağıdaki takvim ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU DÖNEMİ

BAŞVURU: 12 KASIM 2018 – 18 OCAK 2019

YABANCI DİL SINAVI İMKANI FLAT (Yabancı dil belgesi eksik olanlar için): 22 OCAK 2019

MÜLAKAT: 23 – 24 OCAK 2019

ENSTİTÜ ERİŞİM SAYFASINDA SONUÇLARIN İLANI: 28 OCAK 2019

KAYIT*: 30- 31 OCAK – 01 ŞUBAT 2019

DERSLERİNİN BAŞLAMASI: 04 ŞUBAT 2019

Başvuru koşullarına uyan adayların aşağıda yer alan belgeleri, https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx   adresindeki online başvuru platformuna yükleyerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. 2018 – 2019 Bahar Döneminde kontenjan tanınan lisansüstü programların başvuru koşulları için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru formu
  2. Not belgesi (Transkript)
  3. ALES belgesi (Tezli y. lisans ve doktora programları için gereklidir.)
  4. Yabancı dil belgesia
  5. Referans mektubub (Formu indirmek için tıklayınız)
  6. Niyet mektubub
  7. Özgeçmiş (CV)b

a Başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi (YÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumlarının Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, mezun oldukları Kurumdan durumlarını gösterir bir belge sağlamalıdırlar.

b Referans mektubu, niyet mektubu ve özgeçmiş (CV) Mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna iletilmelidir. Başvuru koşullarında belirtilen portfolyo ve benzeri diğer belgeler de mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna sunulmalıdır.
*Programlara kabul edilen ve kaydını yaptıran öğrenciler kayıt durumlarını belirtir bir yazıyı kurum içi ve dışı kullanılmak üzere Enstitü Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

Protokoller:

Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında başvuran kurum çalışanı adayların ayrıca kurum kimliği veya kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi kesin kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Ücretler ve ödeme bilgileri ile 2018 – 2019 Bahar Dönemi kayıtlarında geçerli olan protokoller, SBE web sayfasında “protokoller” sekmesinde bulunmaktadır.