SBE Lisansüstü 1.Başvuru Mülakat Tarihleri

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci kabullerine ilişkin (1. Başvuru)  Yazılı/Mülakat Tarihi ve Yeri

Anabilim/Anasanat dalı Programlar Yazılı/

Mülakat

Yeri

Yazılı/Mülakat Tarihi ve Saati
İşletme

Anabilim Dalı

İşletme İngilizce Doktora Programı T Blok 2. Kat Toplantı Salonu 20.06.2018

Yazılı: 10:00-12:00

Mülakat: 13:30-15:30

Yüksek Lisans Türkçe ve İngilizce Tezli ve Tezsiz Programlar T111 20.06.2018

Mülakat:

10:00-12:30

 

İletişim Anabilim Dalı İletişim İngilizce ve Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı B 301 19.06.2018

Mülakat: 10:00

 

İletişim İngilizce ve Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans  B 301 Mülakat yapılmayacaktır.
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Doktora Programı Y-527

Hukuk

Fakültesi

Toplantı

Salonu

20.06.2018

Mülakat: 14.00

 

Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Y-527

Hukuk

Fakültesi

Toplantı

Salonu

20.06.2018

Mülakat:  14.00

 

Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doktora Programı Y-527

Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu

 

19.06.2018

Yazılı: 10.00

Mülakat: 14.00

Özel Hukuk Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı Y-527

Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu

19.06.2018

Yazılı: 10.00

Mülakat: 14.00

Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Finans İngilizce Doktora Programı T-623

(Seminer Odası)

20.06.2018

Mülakat: 13.30

Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı T-623

(Seminer Odası)

20.06.2018

Mülakat: 13.30

Uluslararası Lojistik Yönetimi Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezli İngilizce, Tezsiz İngilizce, Tezsiz Türkçe Yüksek Lisans Programı T-618 19.06.2018

Mülakat: 10.00

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı İngilizce Tezli Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programları İTBF Toplantı Odası

Y-414A

19.06.2018

Mülakat: 11.00

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Y-414A

(Yazılı)

 

Y-434

(Sözlü Mülakat)

20.06.2018

Yazılı Sınav:  09.30

       Mülakat: 13.30

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği İngilizce Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı T-706 20.06.2018

Mülakat: 14.00

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı Atölye G1 19.06.2018

Mülakat: 10.00

Grafik Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Atölye G1 19.06.2018

Mülakat: 10.00

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanat ve Tasarım İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı G1 Grafik Atölyesi 20.06.2018

Yazılı Sınav: 10.00

         20.06.2018

Mülakat: 13.00

Sanat ve Tasarım Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı

 

G1 Grafik Atölyesi 20.06.2018

Yazılı Sınav: 10.00

          20.06.2018

Mülakat: 13.00

Sanat ve Tasarım Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

G1 Grafik Atölyesi 20.06.2018

Yazılı Sınav: 10.00

20.06.2018

Mülakat:13.00

Sanatta İngilizce Yeterlik Programı G1 Grafik  Atölyesi 20.06.2018

Yazılı Sınav: 10.00

20.06.2018

Mülakat: 13.00

Sanatta Türkçe Yeterlik Programı G1 Grafik Atölyesi 20.06.2018

Yazılı Sınav: 10.00

         20.06.2018

Mülakat: 13.00

Ekonomi Anabilim Dalı Ekonomi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı T 606 19.06.2018

Mülakat: 14:00

Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji İngilizce Tezli Yüksek Programı T 513  20.06.2018

Yazılı: 09.30

Mülakat:14.00