Lisansüstü Eğitim CEA Akrediteli İngilizce Hazırlık Fırsatı !

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü programlarımızda İngilizce dil yeterliliğini geliştirmek isteyen öğrencilerimize CEA akrediteli İngilizce eğitim fırsatı 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı’nın görevi, ana dili İngilizce olmayan öğrencilerine nitelikli İngilizce dil eğitimi sunmaktır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, sunduğu yoğun İngilizce programı ile öğrencilerine bölüm ve programlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bunun yanında gele­cekteki sosyal ve mesleki hayatlarında etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Türkiye’de CEA (Commission on English Language Program Accreditation)  tarafından 10 yıl süreyle akredite edilmiş ilk ve tek İngilizce hazırlık sınıfıdır. Merkezi Washington DC’de bulunan CEA, ABD Eğitim Bakanlığı tarafından dil eğitimi alanında akreditasyon belgesi vermeye yetkilendirilen tek kurumdur.

 

HAZIRLIK SINIFI MUAFiYETİ

Yaşar Üniversitesi’nin İngilizce eğitim veren bölüm ve programlarına yerleşen tüm öğrenciler akademik yıl başında yapılacak Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına (FLAT) tabi tutulur. Bu sınavdan gerekli puanları alan öğrenciler Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulur ve bölümlerinde eğitimlerine başlayabilirler.

Alternatif olarak, Yaşar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından gerekli puanları alan öğrenciler de Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar.

Belirtilen kriterleri karşılamayan öğrenciler ise Hazırlık Sınıfı’nda eğitimlerine başlarlar. Akademik yılın başında yapılan FLAT Sınavında geçer not alamayan, geçtiği halde İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmek isteyen veya sınava girmeyen öğrenciler güz yarıyılı dersleri başlamadan önce FLAT Sınavı ve/veya düzey belirleme sınavından aldıkları puana göre A1, A2 veya B1 olmak üzere üç farklı düzeye yerleştirilirler. Her iki sınava da girmeyen öğrenciler A1 düzeyine yerleştirilir.  Sınava girecek tüm öğrenciler sınav yeri ve sınav oturum düzeni bilgileri için Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sitesini (ydy.yasar.edu.tr) takip etmelidir. Bu sınava giremeyen öğrenciler en alt düzeyde eğitime başlayacaktır.

 

FLAT

FLAT, Hazırlık Sınıfı tarafından hazırlanan ve uygulanan bir İngilizce yeterlik sınavıdır. Akademik yılın başında uygulanacak FLAT sınavı muafiyet belirleme amaçlıdır. FLAT, birbirini takiben gerçekleşen yazılı ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav 180 dakika sürmektedir ve Listening (dinleme), Use of English and Vocabulary (İngilizce kullanımı ve kelime bilgisi), Reading (okuma) ve Writing (yazılı anlatım) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

FLAT sınavına dair daha detaylı bilgiye ve örnek sınavlara erişmek için Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sitesini ( ydy.yasar.edu.tr ) ziyaret edebilirsiniz.