ISLT 555 Örgüt Kuramları ve Yaklaşımlar dersini alan öğrencilerin dikkatine

ISLT 555 Örgüt Kuramları ve Yaklaşımlar dersinin Öğretim Elemanı Dr.Öğr.Üyesi Emir Özeren’in 26 Eylül 2018 tarihinde kongrede görevli izinli olması nedeniyle ilgili tarihte ders yapılamayacaktır.