2019-2020 SBE Başvuru Takvimi ve Başvuru Koşulları

 SBE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR  DÖNEMİ  BAŞVURU TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2019-2020 Bahar Yarıyılı için aşağıdaki takvim ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleştirilecektir.

 

BAŞVURU: 11 Kasım 2019 – 20 Ocak 2020

MÜLAKAT: 23 Ocak 2020

YABANCI DİL SINAVI İMKANI (Yabancı dil belgesi eksik olanlar için): 21 – 22 Ocak 2020

ENSTİTÜ WEB SAYFASINDA SONUÇLARIN İLANI: 27 Ocak 2020

KAYIT*: 29 – 31  Ocak 2020

 

Başvuru koşullarına uyan adayların aşağıda yer alan belgeleri,  https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx   adresindeki online başvuru platformuna yükleyerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. 2019-2020 Bahar Döneminde kontenjan tanınan lisansüstü programların başvuru koşulları için tıklayınız.

 

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Not belgesi (Transkript)
  2. ALES belgesi (Tezli y. lisans ve doktora programları için gereklidir.)
  3. Yabancı dil belgesia
  4. Referans mektubu (Örnek Formu indirmek için tıklayınız) (Zorunlu değildir)
  5. Niyet mektubub
  6. Özgeçmiş (CV)b

a Başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi (YÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumlarının Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, mezun oldukları Kurumdan durumlarını gösterir bir belge sağlamalıdırlar.

b Niyet mektubu ve özgeçmiş (CV) Mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna iletilmelidir. Başvuru koşullarında belirtilen portfolyo ve benzeri diğer belgeler de mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna sunulmalıdır.

*Programlara kabul edilen ve kaydını yaptıran öğrenciler kayıt durumlarını belirtir bir yazıyı kurum içi ve dışı kullanılmak üzere Enstitü Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

 

Protokoller:

Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında başvuran kurum çalışanı adayların ayrıca kurum kimliği veya kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi kesin kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Ücretler ve ödeme bilgileri ile 2019 – 2020 Bahar Dönemi kayıtlarında geçerli olan protokoller, SBE web sayfasında “protokoller” sekmesinde bulunmaktadır.