2019-2020 BAHAR DÖNEMİ TEZ TESLİM/SAVUNMA SINAVI/ YETERLİK/ TEZ İZLEME KOMİTESİ/ TARİHLERİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

TEZ TESLİM/SAVUNMA SINAVI/ YETERLİK/ TEZ İZLEME KOMİTESİ/ TARİHLERİ

 

İLGİLİ İŞLEM SON TARİH
Doktora/Sanatta Yeterlik ve Tezli yüksek lisans tezlerinin Danışman/ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslimi (Mezuniyet Törenine Katılım Gösterebilecek öğrenciler için) 12 Mayıs 2020 Salı,

saat 17:00

Tez Savunma Sınavı Sonucunun Danışman/ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla  enstitüye teslimi

(Mezuniyet Törenine Katılım Gösterebilecek öğrenciler için)

08 Haziran 2020 Pazartesi,

saat 17:00

Tez Savunma Sınavı Sonucunun Danışman/ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla  enstitüye teslimi 27 Ağustos 2020 Perşembe,

saat 17.00

Tez çalışmasını tamamlayan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programı öğrencilerinin işlemleri çalışma takviminde yayınlanan tarihlerde Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Programları Uygulama Esasları Madde.6, 21 ve 27’ye göre yürütülür.

Detaylı bilgi içi tıklayınız.

 

Tez savunma sınavını başarılı olarak tamamlayan öğrenciler mezuniyet için gerekli diğer şartları da sağlamak koşuluyla şekil yönünden uygun bulunan tezin;

1.      3 ciltli kopya,

2.      3 CD kopya,

3.      Tez Teslim Formu

4.      yok.gov.tr sayfasındaki Tez Veri Giriş ve Yayınlama İzin Formu ile birlikte savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder.

5.      Tezlerin içinde yer alan imzalı (ıslak imza)  jüri onay sayfası cd’lere imzalı haliyle (tarayıcı kopyası) aktarılır ve cd içindeki tez PDF tek dosya olarak yer alır.

6.      Öğrenciler tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezinden girişi yapılan “Tez Veri Giriş ve Yayınlama İzin Formu”nda  yer alan Referans numarası CD içindeki tezin başlığı ile birebir aynı olmalıdır.

 

 

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ VE YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ TARİHLER

İLGİLİ İŞLEM SON TARİH
Tez İzleme Komitesi Jüri Raporunun Danışman/ABD Başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslimi 08 Haziran 2020 Pazartesi,

saat 17:00

Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi’nin yeterlik sınavı sonuçlarını enstitüye teslimi 08 Haziran – 27 Ağustos 2020 saat 17:00