Başlangıç » PROGRAMLAR » Yüksek Lisans Programları » İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Program

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Program

English Language and Literature M.A. Program

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, öğrencilerini yakın metin analizi yapabilmek için gerekli olan becerilerle donatmayı ve aynı zamanda da içinde yaşadıkları kültüre eleştirel bir şekilde yaklaşabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Program kapsamında farklı edebi türler ve dönemleri hedef alan İngilizce Edebiyat derslerinin yanı sıra karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları da yapılmaktadır. Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz cinsiyet çalışmaları, sömürgecilik sonrası çalışmalar ve uluslarötesi çalışmalar da dahil olmak üzere çok sayıda eleştirel ve teorik yaklaşımlarla tanışacaktır. Programın eğitim dili İngilizce’dir.

Yard. Doç. Dr. Trevor Hope
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
 

The aim of the M.A. Program in English Language and Literature is to provide students with the skills necessary for close textual analysis and to enable them to take a critical approach to the culture within which they live.  We offer classes not only in British literature, organized by period and by genre, but also in comparative literature and cultural studies.  Students in the program are introduced to a number of critical and theoretical approaches including gender studies and postcolonial and transnational studies. The course language is English.

Yard. Doç. Dr. Trevor Hope
Head of the Department of English Language and Literature
 

Akademik Kadro ve İlgi Alanları

Academic Staff and Specialties

 Öğretim Üyesi (Staff Member)  Uzmanlık alanı (Specialty)

 Ofis (Office) 

 Yrd. Doç. Dr. Trevor HOPE  trevor.hope@yasar.edu.tr  Psychoanalytic Theory, Gender and Sexuality,  Theories of  Nation

Y634

 Yrd. Doç. Dr. Francesca CAUCHI  francesca.cauchi@yasar.edu.tr  Literature and Philosophy, Romanticism

Y632

 Yrd. Doç. Dr. Tuba GEYİKLER  tuba.geyikler@yasar.edu.tr  Minority Literatures, Discourse Analysis

Y633

 Yrd. Doç. Dr. Dr. M. Ahmet SÜNER  ahmet.suner@yasar.edu.tr  Postcolonial Studies, Literary Theory,  the Novel

Y632

 Öğr. Gör. Dr. Jeffrey HIBBERT  jeffrey.hibbert@yasar.edu.tr  James Joyce, 20th-Century Novel, History of the Novel,  Postcolonial Studies, Modernism, Literary Theory

Y633

 Öğr. Gör. Dr. Emel TAŞTEKİN  emel.tastekin@yasar.edu.tr  19th-Century Orientalism, Literary Theory, Minority    Studies, Religion and Literature, the Novel.

Y609

*5408 ve 5411 dahili numaraları aracılığıyla akademik kadromuzdan randevu alabilirsiniz.                                                 *To make an appointment with a member of our academic staff, please dial the extentions 5408 or 5411.

2014-2015 Öğretim Yılı Ders İçerikleri
2014-2015 Course Descriptions

2014-2015 akademik yılı Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-2015 akademik yılı Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.