Başlangıç » PROGRAMLAR » Yüksek Lisans Programları » İletişim Yüksek Lisans Programı

İletişim Yüksek Lisans Programı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Yüksek Lisans Programı, günümüzün en önemli toplumsal süreç ve kurumlarını kapsayan iletişim alanında mesleki ya da akademik kariyer yapacakların ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. İletişim Yüksek Lisans Programı iletişim alanının interdisipliner özelliğine vurgu yapar ve halkla ilişkiler, reklam, sinema, televizyon, görsel iletişim, gazetecilik gibi tüm temel iletişim alanlarını kapsayan ortak bir eğitim programı sunar. Program, geniş bir seçimlik dersler havuzundan alınacak dersler ile öğrencinin mesleki ve akademik ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde düzenlenebilir. İletişim Yüksek Lisans Programı, İletişim Fakültesi’nin üç bölümünün akademik anlamda ortak yürüttüğü bir programdır. Öğrencinin seçeceği tez konusuna göre alacağı seçimlik derslerle bir yandan temel iletişim konularında bir yandan da özel çalışma alanında uzmanlaşma olanağı sağlar. İletişim Yüksek Lisans Programı tezli bir yüksek lisans programı olup eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Ayrıca öğrencilerin ERASMUS-Avrupa Birliği Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programından yararlanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağına da sahiptir. Programda her yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıda öğrenciye burs olanağı da bulunmaktadır.

Programda öğrenciler 2 zorunlu 5 seçmeli ve 1 Seminer olmak üzere toplam 8 ders alırlar ve tez hazırlarlar. Program toplam 120 AKTS kredisi alarak tamamlanır.

İletişim Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Ümit ATABEK

umit.atabek@yasar.edu.tr


2014-15 akademik yılı, İngilizce Tezli Yüksek Lisans müfredatı için tıklayınız.

2014-15 akademik yılı, İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans müfredatı için tıklayınız.

2014-15 akademik yılı, Türkçe Tezli Yüksek Lisans müfredatı için tıklayınız.

2014-15 akademik yılı, Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans müfredatı için tıklayınız.