Başlangıç » PROGRAMLAR » Yüksek Lisans Programları » Genel İşletme Yüksek Lisans Programı

Genel İşletme Yüksek Lisans Programı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans (MBA) programı, geleceğin iş liderlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuştur. Program derslerinde, öğrencilerimizin teknik alan dersleri ile birlikte Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, Stratejik Yönetim ve Türk iş dünyası konularında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. İşletme Yüksek Lisans program katılımcıları, böylece Türkiye ve dünya ölçeğinde konulara geniş bir vizyon ile yaklaşıp resmin tamamına hakim olabilecektir. Programda öğrenciler, işletmecilik konularıyla ilgili temel teorik bilgiyle donatılırken, aynı zamanda o konudaki en son gelişmeler ve gerçek işletmecilik uygulamalarından örnekleri görerek yapılan dönem projeleriyle birebir kendileri de öğrenme sürecine katılmaktadırlar. İşletme Yüksek Lisansı program dersleri, öğrencilerimize tercih imkanı verecek şekilde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program şeklinde hazırlanmıştır. Program, yine öğrenci tercihine göre tez veya proje ile tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz yüksek lisans eğitimleri boyunca alacakları işletmecilik derslerin yanısıra, danışman öğretim üyelerinin nezaretinde seçtikleri tez veya proje konularında uzmanlaşma fırsatına sahiptir.

Öğrencilerimiz ERASMUS-Avrupa Birliği Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programından yararlanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir.

Programda tezsiz öğrenciler 5 zorunlu 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders alırlar (30 kredi-saat) ve son yarıyılda bir bitirme projesi hazırlarlar. Tezli öğrenciler ise, 5 zorunlu 2 seçmeli olmak üzere 7 ders (21 kredi-saat) alırlar ve 9 kredi-saat karşılığı bir yüksek lisans tezi hazırlarlar.

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Doğan ALTUNER
dogan.altuner@yasar.edu.tr


2014-15 Akademik Yılı Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-15 Akademik Yılı Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-15 Akademik Yılı İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-15 Akademik Yılı İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredatı için tıklayınız.