Başlangıç » PROGRAMLAR » Yüksek Lisans Programları » Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü ekonomi eğitimi almak, mezunların akademik kariyerlerini sürdürmelerinde önemli bir adımdır. Bir ekonomist herşeyden önce algılama, hayal gücü ve mantık gibi üç temel zihinsel kapasiteye sahip olmalıdır. Bu zihinsel özellikler ekonomiste bilgiyi pratiğe aktarma ve bilgi üretebilme becerilerini kazandırır.

Günümüzde lisansüstü ekonomi eğitimi, mezun öğrencilerin ekonometrideki modern yöntemler, yöneylem araştırmaları ve diğer ekonomik araştırma yöntemlerinin uygulamadaki önemini fark etmelerini sağlamaktadır. Bu amaçla program dahilinde cebir veya matematikten sıkça faydalanılmaktadır. Yüksek lisans programı, öğrencilere sunulan her türlü modern teknik ve araçlar ile güncel ekonomik olguları kavramalarında; enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve gelişme, ekonomik bütünleşme, küreselleşme ve ekonominin her dalını etkileyen ekonomik krizlerin tahmin edilmesinde teorik bir temel oluşturabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Ayrıca program kapsamında, öğrencilere, üretimdeki sorunlar, gelir dağılımı ve kaynak kullanımı gibi önemli ekonomik konuların anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesi için gerekli olan teorik ve pratik bilgi gerektiği ölçüde sağlanmaktadır.

Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Umut HALAÇ

umut.halac@yasar.edu.tr


İngilizce Tezli Yüksek Lisans programın müfredatı için tıklayınız.

Türkçe Tezli Yüksek Lisans programın müfredatı için tıklayınız.