İşletme Doktora Programı

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilimdalı, İşletme Doktora Programı, rekabetin hızla arttığı iş dünyasında gerekli olan modern işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamaların temelini oluşturan kuramsal yaklaşımları doktor adayı olan öğrencilerimize aktararak, onların ulusal ve uluslararası düzeyde işlerliği olan bir işletmecilik yaklaşımı ve köklü bir bilimsel araştırma kültürü geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir programdır. İşletme doktora programı öğrencilerine diğer bilimsel alanlardan farklı olarak salt akademik kariyer odağında değil özel sektörde en üst seviye yönetici adayı olarak da donanım kazandırılması hedeflenmektedir.

Doktor adayı öğrencilerimizin, program kapsamında elde edecekleri bu bilgi birikimini ve araştırma kültürünü sentezleyerek, işletme biliminin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayacak bilimsel bilgi üretebilme vizyonu ve yeteneğini kazanmaları programın en temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple, öğrencilerimizin, programın gerektirdiği sistematik çalışma disiplini, etik yaklaşım ve bilimsel bilgi üretmeyi mümkün kılan yaratıcı düşünme kültürünü içselleştirmeleri ve bu kültürü, araştırmacı veya uygulamacı olarak devam edecekleri kariyerlerinde bir hayat felsefesi olarak benimsemeleri beklenmektedir.

Program, işletme biliminin temel fonksiyonları esas alınarak, öğrencinin farklı kariyer hedefleri çerçevesinde uzmanlaşmalarına imkân verecek, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşturulmuştur. Farklı uzmanlık alanlarında sunulan dersler ile öğrencilere disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı da sağlanmaktadır. İşletme Anabilimdalı Avrupa’nın önde gelen 50 üniversitesi ile aktif işbirliği içindedir, her bir doktora öğrencisi en az bir en fazla iki akademik dönemini bu üniversitelerden dersler alabilir veya araştırmalarını yürütebilir. Program çerçevesinde öğrencilere, Avrupa Birliği/ERASMUS, Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağı sunulmakta ve uluslararası akademik kurumlarda araştırma tecrübesi kazanma fırsatı yaratılmaktadır.

İşletme doktora programının öğretim dili Türkçe ve İngilizce olup, program tezlidir. Programa kabul edilen öğrenciler, 23 kredi-saat ders alacak ve yeterlik sınavında da başarılı olmaları durumunda, doktora tezi hazırlayacaklardır.

İşletme Doktora Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Doğan ALTUNER

dogan.altuner@yasar.edu.tr

 


 

2014-2015 Akademik Yılı Türkçe Doktora Programı müfredatı için tıklayınız.

2014-2015 Akademik Yılı İngilizce Doktora Programı müfredatı için tıklayınız.