2016-2017 Lisansüstü Programları Bahar Dönemi Başvuruları

                                                                             LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN

                                             2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2016-2017 bahar yarıyılı için aşağıdaki takvim ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleştirilecektir.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU (BAHAR DÖNEMİ)

BAŞVURU: 14 KASIM 2016 – 13 OCAK 2017

YABANCI DİL SINAVI: 17 OCAK 2017

MÜLAKAT: 23-24 OCAK 2017

ENSTİTÜLERCE SONUÇLARIN İLANI: 25 OCAK 2017

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU KESİN KAYIT: 26-27 OCAK 2017

LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ, KURUM İÇİ-KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU-KAYIT (BAHAR DÖNEMİ)

BAŞVURU SON GÜN: 23 OCAK 2017

ENSTİTÜLER TARAFINDAN SONUÇLARIN İLANI: 25 OCAK 2017

BAHAR DÖNEMİ KESİN KAYIT: 26-27 OCAK 2017

Başvuru koşullarına uyan adayların aşağıda yer alan belgeleri, https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresindeki online başvuru platformuna yükleyerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. 2016-2017 Bahar Döneminde kontenjan tanınan lisansüstü programların başvuru koşulları için:  

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru formu
  2. Not belgesi (Transkript)
  3. ALES belgesi (Tezli y. lisans ve doktora programları için gereklidir.)
  4. Yabancı dil belgesi*
  5. Referans mektubu** (Formu indirmek için tıklayınız)
  6. Niyet mektubu**
  7. Özgeçmiş (CV) **

* Başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi (YÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumlarının Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, mezun oldukları Kurumdan durumlarını gösterir bir belge sağlamalıdırlar.

** Mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna iletilmelidir. Başvuru koşullarında belirtilen portfolyo ve benzeri diğer belgeler de mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna sunulmalıdır.

Protokoller:

Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında başvuran kurum çalışanı adayların ayrıca kurum kimliği veya kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi kesin kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Ücretler ve ödeme bilgileri ile 2016-2017 Bahar Dönemi kayıtlarında geçerli olan protokoller, YÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünün http://oim.yasar.edu.tr/  adresli web sayfasında duyurulacaktır.

Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kesin Kaydı:

Başvurusu kabul edilen adayların kesin kayıt için, 26-27 OCAK 2017 tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Kesin Kayıt için gereken belgeler YÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünün http://oim.yasar.edu.tr/  adresli web sayfasında duyurulacaktır.